• banner01
  • banner02
  • banner03
  • about021
  • about0211

शेन्ज़ेन TEYELEEC टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड २०१ 2015 मा स्थापित, फोटोग्राफी र Vlog मार्केटि area क्षेत्र को लागी बिभिन्न भिडियो बत्तीहरु मा केन्द्रित। हामी आईडी डिजाइन, आर एंड डी, निर्माण र यातायात बाट एक स्टप समाधान प्रदान गर्दछ। शेन्ज़ेन TEYELEEC टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड को Teyeleec नामको आफ्नै ब्रान्ड छ।

हामी "हरेक ग्राहकको हृदयले सेवा गर्दछौं" भन्ने उद्यम अवधारणाको पालना गर्दछौं र हामी प्रत्येक ग्राहकलाई तनमनले सेवा गर्न सक्दो कोशिश गर्नेछौं।

नयाँ आगमन